Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem: Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29415349, e-mail: info@krutakpartners.cz, tel.: 222 261 460,

(dále jen „my“),

bychom Vás rádi informovali o tom, jak v rámci naší stránky CzechRestart budeme, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat Vaše osobní údaje. Než přikročíme k informacím, které máte vědět, shrňme si několik pojmů.

Osobními údaji, které jsou zpracovávány, bude pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, tedy Vaši e-mailovou adresu, případně Vaše jméno a příjmení, resp. přezdívku, pod kterým jste přihlášen na Facebooku, pokud využijete k přihlášení právě tuto platformu.

Pokud odkazujeme na Nařízení, máme na mysli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

1. Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje uvedené výše budeme zpracovávat pouze za účelem Vašeho přihlášení na stránku CzechRestart. Zde po přihlášení můžete diskutovat s ostatními, popř. nám klást jakékoliv dotazy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva mezi námi a Vámi o užívání CzechRestart.

2. Příjemci osobních údajů a předání do třetích států

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou.

E-mail, který nám poskytnete nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného je pouze případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon. Kromě výše uvedeného bude e-mailová adresa zpracovávána také společností Wix.com Ltd., se sídlem 40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, 6350671 Israel, která je poskytovatelem webové stránky.

Vzhledem k tomu, že případě diskuzního fóra systém automaticky vygeneruje Vaši přezdívku z e-mailové adresy, popř. z Vašeho jména na Facebooku, může se stát, že bude zveřejněno také Vaše jméno a příjmení. Toto bude přístupné všem osobám, které se na stránku CzechRestart také přihlásí, tedy neurčitému okruhu osob.

Vaše osobní údaje nepředáme do jakýchkoliv třetích zemí nebo mezinárodních organizací, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

3. Doba uložení

Osobní údaje u nás budou uloženy pouze po dobu trvání smlouvy.

4. Informace o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv.

Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání veškerých osobních údajů nebo v případech dle čl. 18 Nařízení rovněž o omezení zpracování osobních údajů. Máte právo od nás obdržet své uchovávané osobní údaje a máte právo žádat, abychom je předali jinému správci osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

 

5. Další informace

Po ukončení smlouvy, popř. po obdržení Vaší žádosti o vymazání osobních údajů, budou Vaše osobní údaje bez dalšího prodlení zlikvidovány.

 

Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.