Úlevy v oblasti daní, úvěrů a hypoték

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Jde Vám ze všech kusých informací ohledně aktuálně nabízených forem pomoci hlava kolem? Dali jsme je dohromady a připravili pro Vás tak jejich stručný přehled.

1. Liberační balíček daňových opatření

V rámci tzv. liberačního balíčku lze přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob podat bez postihu až do 1. července 2020. Všem dále odpadá povinnost hradit zálohu na daň z příjmů splatnou v měsíci červnu.


Plošně budou prominuty pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklé mezi 1. březnem a 31. červencem 2020 a správní poplatky za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, prominutí úroku z prodlení a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, s datem podání do 31. července.


Prominutí se vztahuje i na pozdní podání daňového přiznání a úhradu u daně z nabytí nemovitých věcí, bude-li přiznání podáno nejpozději do konce července 2020 a daň nebo záloha na ni budou uhrazeny nejpozději do konce letošního srpna.


Národní ekonomická rada vlády by měla v pátek 17. dubna 2020 projednat možnost zpětně uplatnit daňovou ztrátu vykázanou v roce 2020 v základech daně roku 2019 a 2018, a to formou dodatečného daňového přiznání. Díky tomu podnikatelé získají vratku, která zlepší jejich cash-flow. Nárok na pomoc vznikne po vyměření ztráty za rok 2020, tudíž až po podání příslušného daňového přiznání, de facto tedy v roce 2021.

Pro více informací můžete využít informační linku Finanční správy dostupnou na telefonním čísle 225 092 392.


2. Odklad splácení úvěrů a hypoték

Dne 17. dubna 2020 byl vyhlášen zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Zákon umožňuje dobrovolný odklad splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020, a to pro osoby, které se v přímé souvislosti s pandemií COVID-19 dostanou do finančních potíží. Nejen podnikatelé tak budou moci požádat o odklad splátek úvěrů o 3 nebo 6 měsíců. Povinnost platit úrok však trvá i po dobu odkladu. U spotřebitelů je sazba úroku určená zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší. Podnikatel je povinen hradit úrok ve sjednané výši.

Upozorňujeme, že odklad se netýká splácení např. kreditních karet či kontokorentu. Nebude poskytnut ani v případě, že se dlužník ocitl v prodlení s plněním delším než 30 dnů.


Stejně jako u přímé podpory pro OSVČ by si žadatel měl být vědom, že se jedná o pomoc pro ty, jejichž schopnost splácet úvěry byla ovlivněna pandemií COVID-19. Nejedná se tak o plošný odklad splátek pro všechny, kteří o něj požádají, jak je někdy nesprávně uváděno. Uvede-li někdo v žádosti nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, může být jeho jednání posouzeno dokonce jako trestný čin úvěrového podvodu.


Právní stav aktuální ke dni 20. dubna 2020.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

72 zobrazení