Svěřenský fond jako efektivní nástroj pro správu majetku

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Přiměla Vás současná pandemie a s ní spojená opatření uvažovat o tom, jak lépe a efektivněji spravovat svůj majetek? Přáli byste si mít zadní vrátka pro sebe nebo své blízké pro případ, kdy dojde k poklesům Vašich příjmů? Uvažujete o nových modelech odměňování Vašich pracovníků?


Řešení výše uvedených a mnoha dalších situací nabízí svěřenský fond, jehož úprava je mnohem méně formální než u obchodních korporací. Tento flexibilní právní nástroj umožňuje zajistit správu Vašeho majetku při dostatečném zachování kontroly a nastavení podmínek fungování fondu dle Vašich potřeb.


Jedná se o zvláštní druh správy cizího majetku, který vzniká vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele a jejím svěřením do správy svěřenskému správci za účelem vymezeným spolu s pravidly pro tuto správu ve statutu svěřenského fondu. Vzniká tak oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněných aktiv, jejichž majitelem není zakladatel, správce ani beneficient. Majetek je pak spravován ve prospěch obmyšlených, tedy osob, kterým jsou z majetku ve fondu poskytovány benefity, ať již ve formě peněžních prostředků či například práva užívat nemovitost.


Využití může svěřenský fond nalézt i u zaměstnavatelů, kteří hledají cestu k posílení motivačního prvku v rámci odměňování zaměstnanců. Jeho prostřednictvím lze totiž efektivně vyčlenit prostředky určené k ocenění anebo zabezpečení určitých skupin členů Vašeho týmu. Může se jednat například o odměny ve formě bonusů za přínosy v oblasti inovací nebo prémie za dlouhodobé zásluhy či loajalitu.


Výhodami svěřenského fondu jsou:

  • Flexibilita umožňující široké spektrum využití v praxi

  • Nízká míra formálnosti oproti obchodním korporacím

  • Částečná ochrana majetku před věřiteli i před jeho případným znehodnocením potomky

  • Možnost zachování rodinného majetku po smrti zakladatele

  • Volnost při určení pravidel správy majetku a zachování si tak určité míry kontroly


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

104 zobrazení