Programy Antivirus a COVID aneb příspěvky na mzdy a úvěrová pomoc

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Jde Vám ze všech kusých informací ohledně aktuálně nabízených forem pomoci hlava kolem? Dali jsme je dohromady a připravili pro Vás tak jejich stručný přehled.


Kurzarbeit

V rámci programu pod názvem Antivirus by měl být zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy Covid-19, poskytován příspěvek částečně kompenzující vynaložené mzdové náklady. Konkrétně se jedná o náhrady mezd náležejících zaměstnancům po dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či krizovými opatřeními.


K poskytnutí příspěvku je však nutné splnit několik podmínek. Předně je zaměstnavatel povinen dodržovat ustanovení zákoníku práce. Na příspěvek mu nárok nevznikne ani tehdy, bude-li mít dluh vůči veřejným rozpočtům nebo pokud půjde o zaměstnance ve výpovědní lhůtě.


Program realizuje Úřad práce, žádosti je možné podávat již od 6. dubna 2020. Podrobný manuál a formulář žádosti naleznete zde: https://antivirus.mpsv.cz/


COVID-I

Jedná se bezúročný úvěr s ročním odkladem splátek pro malé a střední podniky, u nichž došlo k opoždění plnění z obchodních kontraktů, jeho pozastavení nebo zrušení z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. Výše úvěru se pohybuje mezi 500 000 Kč až 15 000 000 Kč. Žádat o něj bylo možné od 16. března 2020. Hned 20. března 2020 byl však příjem žádostí pozastaven.


COVID-II

Českomoravská záruční a rozvojová banka bude v rámci tohoto programu ručit OSVČ i malým a středním podnikům u komerčních bank a také jim přispěje až 1 milion korun na úhradu úroků. Záruka bude poskytnuta až do výše 80 % jistiny úvěru, s dobou ručení až 3 roky. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových malých a středních podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.


Program není určen na realizaci projektů v Praze. Pomoc podnikům na území hlavního města Prahy slouží program COVID-III.


První kolo žádostí COVID-II bylo limitováno časově, od 2. dubna 2020 do 3. dubna 2020. Další bude vyhlášeno na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu www.cmzrb.cz.


COVID-III

Program COVID III, nebo též označovaný jako COVID Praha, je určen malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy. Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru. Program byl vyhlášen 20. dubna 2020, příjem žádostí byl spuštěn již 21. dubna 2020. Kapacita programu byla po 10 minutách zcela vyčerpaná. Příjem žádost tak byl ukončen.


Výše úvěru by měla být do 15 000 000 Kč na jeden projekt. Poskytnutá záruka by pak měla dosáhnout až 80 % jistiny komerčního úvěru. Současně se zárukou může být poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru, a to až do výše

1 000 000 Kč.


Bezúročný úvěr je určen např. na pořízení drobného hmotného či nehmotného majetku či na pořízení a financování zásob a materiálu. Příjemce podpory mimo jiné nesmí mít nedoplatky vůči finančnímu úřadu, české správě sociálního zabezpečení či dalším institucím či z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.


Záruka je poskytována pouze k úvěrům poskytnutým od některé ze spolupracujících komerčních bank ČMZRB (jde o téměř o všechny banky zaměřené na malé a střední podniky).


Bližší podmínky naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/.


Právní stav aktuální ke dni 21. dubna 2020.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

272 zobrazení