Program na podporu zdravotnických technologií a produktů

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Jednou z dalších forem pomoci ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu jsou dotace z programu Technologie v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020. Program slouží na podporu technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobních ochrany nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce.Kdo může být žadatelem (příjemcem) podpory?

Podpora je určena pro malé a střední podniky, tj. podniky splňující definici stanovenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 dostupné ZDE.


Cílové území

Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.


Výše a forma podpory

Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je poskytována ve výši 250 000 Kč až 20 000 000 Kč.


Příjemce podpory musí poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.


Míra podpory

Maximálně 50 % způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji jsou náklady na investice do hmotného majetku na produkci materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo likvidaci infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce.


Způsobilé výdaje jsou uznatelné od 1. 2. 2020. Dotace bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu.


Do kdy musí být projekt realizovaný?

Do 6 měsíců od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Na co lze podporu získat?

  • Zdravotnické obličejové masky jednorázové (roušky, ústenky, chirurgické masky)

  • Respirátory (FFP1, FFP2 a FFP3, event. jejich ekvivalenty)

  • Chirurgické (operační) rukavice

  • Jednorázové návleky na boty

  • Ochranné štíty

  • Zdravotní dezinfekce

  • Plicní ventilátory

  • Počítačové tomografy


Kompletní seznam podporovaných zdravotnických prostředků najdete ZDE.


Příjem žádostí byl zahájen v pondělí 4. 5. 2020 a ukončen bude 5. 6. 2020. Jak bývá u programů tohoto typu zvykem, vyvolal mezi žadateli velký zájem a po několika hodinách se do něj zaregistrovalo více než 80 projektů s žádostí o dotace v celkové výši přesahující 400 000 000 Kč. V programu Technologie COVID-19 je nyní alokována částka odpovídající 300 000 000 Kč, Ministerstvo průmyslu a obchodu však uvažuje o jejím navýšení.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

63 zobrazení