Odklad splátek nájmů podnikatelů

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Poslanecká sněmovna setrvala na svém návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Odmítla návrh Senátu, aby stát poskytl záruku na zajištění 80 % všech dluhů z nájemného.


Co to pro Vás znamená?

Ocitne-li se nájemce prostor sloužících podnikání v prodlení s úhradou nájemného za období od 12. března 2020 do 30. června 2020, pronajímatel mu z tohoto důvodu nemůže dát výpověď. V ukončení nájmu z jiných zákonem stanovených důvodů mu však nic nebrání.


Předpokladem pro odklad splátek nájemného je ovšem povinnost nájemce do 15 dnů ode dne, kdy se dostal do prodlení, doložit, že nájemné nemůže zaplatit z důvodu mimořádných opatření ke zmírnění epidemie. Nájemné mu samozřejmě není odpuštěno, uhradit je musí do konce roku 2020. Poplatků spojených s užíváním prostor (jako např. vodné a stočné, plyn, elektřina) se odklad netýká.


Co se stane, pokud nájemce neuhradí všechny dluhy do konce roku 2020?

Pronajímatel má v tomto případě právo nájemní smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí ze zákona pouze 5 dnů.


Z opatrnosti bychom doporučili, aby si pronajímatel toto prohlášení vyžádal alespoň e-mailem.


A co když nájemce předem prohlásí, že dlužné nájemné do konce roku neuhradí?

I v tomto případě platí pětidenní výpovědní doba, rozdíl je v tom, že pronajímatel nemusí čekat do konce roku 2020.


Jak je to s úhradou dlužného nájemného v případě skončení nájmu v průběhu roku 2020?

Všechny pohledávky splatné v období od 12. března do 30. června 2020 musí nájemce uhradit do 30 dnů od skončení nájmu.


Je možné požadovat po nájemci úroky z prodlení či smluvní pokutu?

Zákon tuto otázku výslovně neupravuje. Máme však za to, že pokud nájemce nájemné uhradí řádně, tj. do 31. prosince 2020, neměl by pronajímatel ani úrok z prodlení, ani smluvní pokutu, uplatňovat.


Jak je to v případě pachtu?

Odložení nájemného (pachtovného) se vztahuje i na pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.

Výše uvedený návrh zákona byl dnes (tj. 23. dubna 2020) doručen prezidentovi k podepsání.


Právní stav aktuální ke dni 23. dubna 2020.

Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

46 zobrazení