Ošetřovné pro OSVČ - listopad 2020

Dne 9. listopadu 2020 jsme si pro Vás připravili článek týkající se Ošetřovného pro OSVČ - říjen 2020. V rámci tohoto jsme Vás informovali o skutečnosti, že tuto dotaci není možné kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu. Nově se již tato podmínka neuplatní, a nyní mohou OSVČ žádat souběžně, jak o ošetřovné za měsíc listopad 2020, tak zároveň o Kompenzační bonus vyplácený Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu.


Žádost o přiznání dotace se předkládá na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE.


Žádost o dotaci můžete podat ode dne 21. prosince 2020 do 21. ledna 2021.


Na dotaci není právní nárok, její výše je 400 Kč za den.


Žádat o příspěvek může osoba, která z důvodů přijatých opatření nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě mladší 10 let, které nemůže navštěvovat školu či školské zařízení z důvodu jejího uzavření, nebo

 • dítě předškolního věku, které nemůže navštěvovat školské zařízení z důvodu nařízení karantény nebo jeho uzavření, nebo

 • nezaopatřené dítě do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření, nebo

 • osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá.


Pokud dítě či ošetřovanou osobu ponecháte v domácí péči dobrovolně, nárok na dotaci nemáte.

Nárok na dotaci rovněž nevzniká, pokud:

 • pobíráte invalidní či starobní důchod,

 • pobíráte rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu,

 • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni lehké závislosti.


Nárok na dotaci nemůže být rovněž přiznán:

 • společníku veřejné obchodní společnosti,

 • komplementáři komanditní společnosti,

 • statutárnímu orgánu nebo členu statutárního orgánu obchodní korporace,

 • pokud ovšem nedoloží, že je OSVČ podnikající na hlavní činnost.


Bližší informace o podání žádosti naleznete ZDE.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

11 zobrazení