Ošetřovné pro OSVČ - říjen 2020

Dnes, tj. 9. listopadu 2020, byla spuštěna výzva pro podávání žádostí pro Program podpory o přiznání ošetřovného osobám samostatně výdělečně činným v souvislosti se situací okolo šíření onemocnění COVID-19. Žádost o přiznání dotace se předkládá na předepsaném formuláři, který naleznete ZDE.


Žádost o dotaci můžete podat ode dneška až do 9. 12. 2020.


Na dotaci není právní nárok, její výše je 400 Kč za den.


Žádat o příspěvek může osoba, která z důvodů přijatých opatření nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě mladší 10 let, které nemůže navštěvovat školu či školské zařízení z důvodu jejího uzavření, nebo

  • dítě předškolního věku, které nemůže navštěvovat školské zařízení z důvodu nařízení karantény nebo jeho uzavření, nebo

  • nezaopatřené dítě do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření, nebo

  • osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá.

Pokud dítě či ošetřovanou osobu ponecháte v domácí péči dobrovolně, nárok na dotaci nemáte.


Nárok na dotaci rovněž nevzniká, pokud:

  • pobíráte invalidní či starobní důchod,

  • pobíráte rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu,

  • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni lehké závislosti.

Dotaci není možné kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu.


Bližší informace o podání žádosti naleznete ZDE.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.

Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

48 zobrazení