Novinky v oblasti korporací, které není radno ignorovat – díl I.

V posledních měsících se objevilo několik novinek na poli korporátního práva, kterým je potřeba věnovat pozornost. Připravili jsme pro Vás krátké shrnutí těch dvou nejzásadnějších – rozhodnutí Nejvyššího soudu, týkající se předmětu činnosti zapsaného v obchodním rejstříku, a nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.


Pojem “výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ již nestačí


Předmět podnikání nebo činnosti obchodní společnosti je jednou z povinných obsahových náležitostí zakladatelského právního jednání a současně skutečností obligatorně zapisovanou do obchodního rejstříku. Máte-li ve společenské smlouvě nebo stanovách v příslušné kolonce uvedeno “výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, zbystřete. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 12. května 2021 dovodil, že takové označení předmětu činnosti podnikání není dostatečně určité. Zmiňované přílohy totiž obsahují 82 různých druhů živností, a není proto zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti.


Co to pro společnosti znamená prakticky?


Jelikož se v právní terminologii jedná o tzv. zdánlivé právní jednání, nepřihlíží se k němu. Rozhodnutí tak otřáslo dosud zaběhnutou praxí, v rámci které mají předmět podnikání nebo činnosti právě tímto způsobem zapsány tisíce společností. Co to pro ně znamená? Nejenže tyto společnosti nesplňují povinnost zapsat údaj o předmětu jejich podnikání do obchodního rejstříku, ale závažnou vadou trpí i jejich stanovy nebo společenská smlouva.

Jak napravit vzniklou situaci?


Pokud má takto vymezen předmět činnosti i Vaše společnost, pak Vám doporučujeme zvážit změnu její společenské smlouvy nebo stanov a následný zápis do obchodního rejstříku. Není totiž vyloučeno, že rejstříkové soudy začnou společnosti vyzývat k nápravě. Sankcí za nevyhovění výzvě může být uložení pokuty až do výše 100 000 Kč a v krajním případě i zrušení společnosti. Lze proto doporučit přijmout změnu společenské smlouvy či stanov „dobrovolně“. Upozorňujeme, že v případě s.r.o. a a.s. musí být rozhodnutí o takové změně osvědčeno notářským zápisem, s čímž se zpravidla pojí i vyšší minimální kvórum pro účast na valné hromadě.


Lze spojit nutné s užitečným?


Pokud tedy zvažujete jakoukoli jinou změnu společenské smlouvy či stanov, doporučujeme její přijetí spojit právě s úpravou údaje o předmětu podnikání. V rámci ekonomické úspornosti je při té příležitosti vhodné myslet na i změny, o kterých uvažujete do budoucna. Jako doporučeníhodné se jeví zejména zakotvení možnosti hlasování na virtuálním zasedání orgánů nebo rozhodování formou per rollam, která se v minulých měsících osvědčila jako praktický nástroj pro zvládnutí nepředvídatelných okolností v době koronavirové krize.


Kde může být háček?


Počítejte s tím, že na základě nové právní úpravy po Vás notář bude vyžadovat informace o skutečném majiteli společnosti. Pokud společnost tento údaj dosud nemá zapsaný v příslušné evidenci, případně neodpovídá-li tento skutečnosti, nemůže svá hlasovací práva na valné hromadě vykonávat její skutečný majitel ani právnická osoba, která sama tuto povinnost nesplnila.


O podrobnostech faktického dopadu zákona o evidenci skutečných majitelů si budete moci přečíst v následujícím díle tohoto článku.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

18 zobrazení