LEX COVID – zjednodušení řízení společností

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Poslaneckou sněmovnou a Senátem byl schválen vládní návrh zákona ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru v oblasti justice, pro který se vžilo označení „Lex COVID“. Jeho předmětem jsou významné změny v oblasti procesního práva, insolvencí, vnitřních poměrů právnických osob a exekucí. Návrh zákona čeká ještě na podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.


Zlepšováky v oblasti vedení korporace

Po dobu trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, se uplatní zvláštní pravidla upravující vnitřní poměry těchto subjektů, kterých budou hojně využívat především obchodní korporace. Předmětné úpravy lze využít nejpozději do konce letošního roku.


Orgány obchodní korporace mohou nově rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i v případě, kdy to společenská smlouva či stanovy nepřipouštějí. Společnosti tak budou moci nejen překlenout úskalí nařízených karantén, ale ušetří i čas a náklady spojené s jednáním příslušného orgánu.


Požadavek výslovné úpravy v zakladatelské listině odpadá i pro případ řešení výpadku ve skladbě managementu. Neklesne-li počet členů voleného orgánu obchodní korporace pod polovinu, může sám bez dalšího jmenovat své náhradní členy do období příštího zasedání orgánu, který je k jejich obsazení oprávněn, zpravidla valné hromady.


Hrozící nedostatek členů orgánu v důsledku zániku jejich funkce lze nově řešit i jinak. Pokud během trvání mimořádného opatření při epidemii nebo do 1 měsíce po něm skončí členovi voleného orgánu obchodní korporace funkční období, prodlužuje se automaticky až do uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy bude toto opatření zrušeno či ukončeno. To neplatí, obdrží-li společnost nesouhlas člena s takovým prodloužením ještě před uplynutím jeho funkčního období.


S účetní závěrkou nemusíte chvátat

Lex COVID vychází společnostem vstříc, i co se týče lhůty pro projednání řádné účetní závěrky. Ta nově neuplyne dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opaření. Nejzazším termínem pro zasedání valné hromady s tímto programem je však 31. 12. 2020.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

57 zobrazení