LEX COVID – prodlení u soudu či vůči věřiteli

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Poslaneckou sněmovnou a Senátem byl schválen vládní návrh zákona ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru v oblasti justice, pro který se vžilo označení „Lex COVID“. Jeho předmětem jsou významné změny v oblasti procesního práva, insolvencí, vnitřních poměrů právnických osob a exekucí. Návrh zákona čeká ještě na podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.


Zmeškáte lhůtu kvůli opatření vlády? Nevadí, soud Vám promine

V reakci na aktuální situaci budou soudy účastníkům a jejich zástupcům promíjet některé procesní lhůty zmeškané v důsledku mimořádného opatření při epidemii, a to i v případech, kdy to zákon jinak vylučuje. Okolnosti žádosti budou posuzovat vždy individuálně. Tato úprava by se měla vztahovat nejen na občanské soudní řízení, ale například i na správní soudnictví, exekuce, insolvenční řízení a mnohé další. O prominutí zmeškání lhůty je třeba příslušný soud požádat ve lhůtě 3 až 15 dnů od zrušení mimořádného opatření nebo nouzového stavu, vždy v závislosti na konkrétním druhu řízení.


A co když nestíháte zaplatit věřiteli?

Prokáže-li dlužník, že mu omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, lze po něm po dobu trvání prodlení, nejpozději však do konce letošního června, požadovat sankce pouze do výše zákonných úroků. Dlužník a věřitel se přitom od tohoto pravidla nemohou odchýlit. Výjimka se vztahuje pouze na prodlení, které nastalo teprve po 12.3.2020 a nepoužije se na závazky ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti zákona.


Další praktické rady a doporučení pro jednání s věřiteli naleznete v našem článku "Co s uzavřenými smlouvami".


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

91 zobrazení