Korporátní dluhopisy jako cesta k získání finančních prostředků pro restart podnikání

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Hledáte možnosti, jak s končícím nouzovým stavem znovu oživit své podnikání? Potřebujete pro své projekty získat další kapitál a nechcete jít cestou bankovních půjček a úvěrů? Alternativou je emise korporátních dluhopisů.


O co se jedná?


Potřebuje-li firma pro rozvoj své podnikatelské činnosti finanční prostředky, může emitovat (tedy vydat) tzv. korporátní dluhopisy, cenné papíry, které představují závazek emitenta vůči investorovi. Zjednodušeně řečeno se jedná o půjčku mezi investorem a emitentem dluhopisů. Emitent dluhopisy vydá, nabídne je ke koupi investorům a na základě toho pak od nich získává finanční prostředky. Protiplnění představuje závazek pravidelného vyplácení výnosů, zpravidla ve výši kolem 5 % ročně, po dobu splatnosti dluhopisu. Po jejím uplynutí pak jistinu vrátí.


Investor tedy po splatnosti dluhopisu získá zpět své peníze zhodnocené o výnosy. Emitent má zase dostatek prostředků k realizaci zamýšleného projektu. Vydání dluhopisů je vhodné zejména k investicím do rozvoje společnosti, která potřebuje prostředky například pro rozšíření výroby, propagaci, distribuci atd. S ohledem na množství financí i rychlost jejich získání je jistě atraktivnější alternativou ke klasickému bankovnímu úvěru. Ruku v ruce s bankovním financováním jde totiž zpravidla velká administrativní zátěž v podobě nutnosti doložit řadu dokumentů. Korporátní dluhopisy tak představují rychlejší a jednodušší cestu v situaci, kdy má firma možnost se za finanční účasti třetích osob dále rozvíjet. Motivací pro investory je větší možnost diverzifikace jejich investic a vidina zajímavého zhodnocení.


Emitující společnost může dluhopisy potenciálním investorům nabízet sama anebo prostřednictvím třetích osob. V případě volby podlimitní emise lze rovněž využít veřejně dostupných internetových tržišť.


Jaký druh emise zvolit?


Konkrétní podmínky emise dluhopisů se odvíjejí od objemu potřebných finančních prostředků, podle kterého rozlišujeme, zda se jedná o emisi nadlimitní či podlimitní. Jejich větší množství může být pro emitenta lákavé, překročí-li ovšem hodnota emise 1 mil. EUR, je třeba připravit prospekt, který schvaluje Česká národní banka.


Příprava a následný proces schvalování prospektu se může v čase značně protáhnout a výrazně celou emisi zbrzdit. Mimoto musí emitent v nadlimitním režimu zpřístupnit investorům poměrně velké množství informací o svém podnikání. Většina společností proto při vydávání korporátních dluhopisů volí emise podlimitní, tedy o objemu nižší než 1 mil EUR, u nichž požadavek na prospekt schválený Českou národní bankou odpadá. Podmínkou pro zahájení procesu emise je vypracování tzv. emisních podmínek, které obsahují stručný přehled informací o konkrétní emisi. Nejpozději k datu uskutečnění emise musí být zveřejněny a zpřístupněny investorům.


Jaké dokumenty jsou k emisi dluhopisů potřeba?


Kromě emisních podmínek je třeba mít připravenou i řadu dalších dokumentů. Kromě toho, že vydání dluhopisů musí schválit valná hromada emitenta, je nutné uzavřít smlouvy s investory a vyřídit přidělení příslušných identifikátorů u Centrálního depozitáře cenných papírů. Stejně tak je vhodné, a v praxi dokonce nezbytné, připravit dokument, kterým představíte Váš projekt investorům a zaujmete je natolik, aby svůj kapitál do emitovaných dluhopisů vložili. Celý proces přípravy tak většinou zahrnuje zpracování následujících podkladů:


  • emisní podmínky;

  • usnesení valné hromady o schválení emise dluhopisů;

  • žádosti o přidělení LEI a ISIN Centrálním depozitářem cenných papírů;

  • vzorová žádost o úpis dluhopisů;

  • vzorová smlouva o úpisu dluhopisů;

  • ručitelské prohlášení, zástavní smlouva, případně jiné zajištění emise;

  • vzorový dluhopis;

  • další jednodušší dokumentace – předávací protokoly apod.


Zvolíte-li cestu podlimitní emise, může se příprava časově vejít do několika málo týdnů. Oproti té nadlimitní představuje finančně, časově i administrativně méně náročnou variantu pro vydání korporátních dluhopisů.


Uvažujete-li momentálně nad způsoby restartování Vašeho podnikání po době koronavirové, může být vhodným řešením právě emise korporátních dluhopisů. Pro pomoc se zpracováním příslušné dokumentace nebo nabízením cenných papírů investorům se doporučujeme obrátit na odborníky.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.

Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz


248 zobrazení