Jak restartovat Váš byznys - část I. komunikace

Aktualizováno: 8. kvě 2020

Bojujete s utlumením Vašeho byznysu a ptáte se jak z toho ven? Chcete eliminovat škody způsobené v souvislosti s pandemií koronaviru? Připravili jsme pro Vás přehled praktických a právně laděných nástrojů pro úspěšný restart podnikání, využitelných nejen v době mimořádných opatření.


Komunikujte

Ne nadarmo se říká, že komunikace je klíčem k úspěchu. Umění jednat s lidmi Vám může zajistit mimořádnou výchozí pozici pro Vaše obchodní jednání a otevřít tak nejedny dveře. Je radno ji proto nepodcenit, ať už je na druhém konci drátu Váš stávající dodavatel nebo potenciální zákazník. I při restartu Vašeho podnikání totiž může sehrát zcela zásadní roli.


Nejste-li si jistí, na koho se v době pandemie obrátit a jaká témata stojí za to otevřít, zkuste se inspirovat některým z našich návrhů, vytvořených na základě vlastních zkušeností z podnikatelské praxe.


Finanční instituce

Z řady veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že většina bank se bude v reakci na aktuální situaci snažit svým klientům vyjít maximálně vstříc. Poslanecká sněmovna navíc schválila dobrovolný odklad splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020, a to pro osoby, které se v přímé souvislosti s pandemií COVID-19 dostanou do finančních potíží. Dotčení klienti tak budou moci požádat o odklad splátek úvěrů o 3 nebo 6 měsíců. Bližší informace naleznete v článku Úlevy v oblasti daní, úvěrů a hypoték.


Informujte se proto u Vaší banky o možnostech odložení splátek, navýšení provozního financování či navýšení minimálního zůstatku na účtech společnosti.


Zaměstnanci

Komunikujte s Vašimi zaměstnanci o aktuální situaci ve firmě a pokuste se najít společné řešení dopadů pandemie koronaviru na základě vzájemné dohody. Dejte jim najevo, že v tom jedete spolu a motivujte je tak k lepším výkonům, ať již formou bonusové složky mzdy nebo opčních programů. Se zaměstnanci se můžete také dohodnout na jejich dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli. Pro bližší informace mrkněte na náš článek COVID-19 optikou zaměstnavatele.


Odbory

Pokud u Vás působí odbory, je třeba mít na paměti, že k řadě rozhodnutí na poli personálního managementu potřebujete jejich souhlas. Klíčovou roli může hrát také obsah kolektivní smlouvy, jejíž jste stranou.


Dodavatelé

Vzhledem k tomu, že rozsah dopadů pandemie nelze s jistotou předvídat a s čerpáním příspěvků na pomoc podnikům v souvislosti s koronavirem dosud nejsou zkušenosti, zastáváme názor, že Vaší nejsilnější zbraní v boji s hrozící krizí je právě smluvní autonomie. Díky této zásadě je většina aspektů obchodních vztahů ponechána na svobodné vůli jejich účastníků. Možností, jak ji využít ve svůj prospěch, je hned několik. Doporučujeme proto provést důkladnou revizi smluv uzavřených s Vašimi dodavateli či zákazníky a vyhodnotit, zda nepřichází v úvahu některé z řešení nabízených v našem příspěvku Co s uzavřenými smlouvami.


Zákazníci

Pokud se nacházíte v postavení dodavatele zboží či služeb a lze-li předpokládat, že je Váš obchodní partner finančně zajištěn, žádejte od něj zálohy na cenu za jejich poskytnutí. Variantou je také nabídka předplacení služeb formou zakoupení poukazů. V každém případě lze doporučit se zákazníky komunikovat, ať již prostřednictvím e-mailů či sociálních sítí. Dejte jim vědět, že fungujete i v dobách pandemie a věrní odběratelé Vás jistě rádi podpoří.


Investoři

Jistě se i dnes najdou tací, kterých se nákaza COVID-19 po finanční stránce nijak zásadně nedotkne a vnímat ji budou spíše jako příležitost k rozšíření svého investičního portfolia. Nebojte se proto jít s kůží na trh a oslovte potenciální investory s novým nápadem či žádostí o podporu již spuštěného projektu. Ať už se Vám podaří získat finanční injekci bez nebo za současného majetkového vstupu nového hráče do Vaší společnosti, nezapomeňte na důležitost bezpečného nastavení smluvní dokumentace.


Veřejnoprávní subjekty

Jde Vám ze všech kusých informací ohledně aktuálně nabízených forem podpory podnikům hlava kolem? Mrkněte, jakou pomoc nabízí stát a jiné subjekty do naší sekce Podpora podnikání.


Ať už se inspirujete kterýmkoli z výše uvedených návrhů, veškerou komunikaci doporučujeme pečlivě archivovat. Pokud jste zastánci gentlemanského podání ruky, nechte si dohodu potvrdit alespoň do e-mailu. Budete-li chtít mít výsledky Vašich jednání černé na bílém, jistě neprohloupíte.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.

Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

75 zobrazení