Jak restartovat váš byznys díky inovacím

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Bojujete s ochromením Vašeho byznysu v důsledku pandemie koronaviru a chcete se z aktuální situace poučit do budoucna? Vnímáte náhlé utlumení podnikatelských aktivit jako ideální příležitost pro změnu?


Připravili jsme pro Vás přehled praktických a právem nabízených nástrojů pro úspěšný restart podnikání, využitelných nejen v době mimořádných opatření.


Buďte on-line


Jak nám ukázala pandemie, na prodej v kamenné provozovně jako jediný zdroj odbytu zboží nelze spoléhat. Nečekejte proto na další nucené utlumení Vašich podnikatelských aktivit a zkuste to na e-shopu. Na co si přitom dát pozor se dozvíte v našem článku Právní minimum pro začínajícího e-shopaře – 1. díl. Další variantou je prodej přes již zavedené velké internetové obchody, které se za Vás postarají o administrativu. Restauračním zařízením se vedle toho nabízí navázat spolupráci se společnostmi specializujícími se na rozvoz jídla. Základem pro to je samozřejmě vhodně nastavené smlouva. Majitelé fitness center pak mohou lekce vedené instruktory vysílat on-line na svých webových stránkách či sociálních sítích. V takových případě je často třeba právně ošetřit zpracovávání osobních údajů či autorská práva k jednotlivým produktům.


Rozhodujte na dálku


Využívejte možnosti přijímat rozhodnutí orgánů ve Vaší společnosti, aniž by se jejich členové či společníci museli osobně scházet. Zákon o obchodních korporacích v této souvislosti umožňuje rozhodovat jak formou tzv. per rollam, tak s využitím technických prostředků. Vaše společnost tím ušetří nejen čas, ale i náklady spojené s jednáním příslušného orgánu. Zásadní je však ověřit, jaké podmínky pro to stanoví zákon či zakladatelská listina Vaší společnosti. Více o možnostech rozhodování korporací ve 21. století naleznete v našem článku Digitalizace řízení společnosti – část I.


Komunikujte e-mailem a uzavírejte smlouvy on-line


Obecně platí, že každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu. Pochopitelně je tomu tak jen v těch případech, kdy ji nestanoví dohoda stran či zákon. Pro případnou důkazní potřebu však rozhodně doporučujeme vyhnout se formě ústní. Pokud se přece jen rozhodnete spoléhat na podání ruky a dobré slovo Vašeho obchodního partnera, nechte si znění takové dohody potvrdit alespoň do e-mailu či zprávy SMS. Trváte-li ale na zachycení obsahu ujednání ve smlouvě či jiném dokumentu, nevidíme důvod, proč se zdržovat s jejich fyzickým doručováním. Chcete-li komunikaci se smluvními partnery zjednodušit a ušetřit na poštovních službách, nic Vám nebrání dohodnout si s nimi ve smlouvě, že doručování formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovních datových zprávy je pro obě strany dostačující.


Jako argument pro listinnou podobu slouží i skutečnost, že řada právních jednání vyžaduje vlastnoruční podpis jednající osoby. Ačkoli současné technologie i zákony dovolují za určitých podmínek nahradit klasický podpis jeho elektronickou verzí, těší se u nás spolu se zasíláním doporučených psaní stále velké oblibě. Jak je to vlastně s elektronickými podpisy a platností jimi opatřeného právního jednání zjistíte v našem článku Elektronický podpis jako samozřejmost.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

30 zobrazení