Jak restartovat Váš byznys díky úsporám

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Bojujete s utlumením Vašeho byznysu v důsledku pandemie koronaviru a chcete se z aktuální situace poučit do budoucna? Připravili jsme pro Vás přehled praktických a právem nabízených nástrojů pro úspěšný restart podnikání, využitelných nejen v době mimořádných opatření.


Nerozhazujte. Ukončete nevýnosné projekty, vyhněte se smluvním a jiným pokutám, snižte náklady na administrativu.


Smlouva jako ochranný štít

Vyzbrojte se proti případným výpadkům surovin, dodávek zboží či personálu a s tím spojeným sankcím neprůstřelnou smlouvou. Trváme na tom, že autonomie vůle je v boji s náhlým ochromením Vašeho podnikání tou nejsilnější zbraní. Proto je třeba si smlouvy s obchodními partnery nastavit tak, aby Vám bez větších problémů umožnily na aktuální situaci reagovat pružně a bez sankcí. Jak správně právně ošetřit vztahy s Vašimi dodavateli a zákazníky, se dočtete v článku Na co nezapomenout při uzavírání smlouvy.


V každém případě je třeba zvážit priority Vašeho podnikání a zamyslet se nad tím, zda je nezbytně nutné v každém projektu i za současné situace pokračovat. Odhalte oblasti, do kterých investujete, ač negenerují zisk nebo o jejich nabídku není zájem. Mnohdy je efektivnější některé projekty po dohodě nebo na základě smlouvy s externím partnerem ukončit či pozastavit.


Vyhněte se pokutám za porušení pracovněprávních a jiných předpisů

Nemáte-li jinou možnost, je třeba se s některými zaměstnanci rozloučit. Řádné ukončení pracovního poměru bývá mnohdy předmětem několika letých soudních sporů, je proto třeba je nepodcenit. Všechny vztahy se zaměstnanci tak doporučujeme do budoucna nastavit tak, abyste jejich podmínky mohli upravovat v reakci na aktuální situace v maximální zákonem dovolené míře. Jak to dělat správně jsme pro Vás sepsali v našem článku COVID-19 optikou zaměstnavatele.


Myslete za roh a zkuste svěřenský fond

Zamyslete se nad novými možnostmi zabezpečí vašeho finančního portfolia. Chcete-li flexibilně spravovat svůj majetek a zároveň zajistit jeho ochranu, zvažte zřízení svěřenského fondu jako funkční alternativy k řízení obchodní korporace. O tom, jak tento flexibilní nástroj využít v praxi, se dočtete v příspěvku Svěřenský fond jako funkční alternativa k řízení společnosti a sekuritizace portfolia


Archivujte

S ohledem na poměrně nejisté vyhlídky v oblasti náhrady újmy způsobené v důsledku mimořádných opatření doporučujeme dokumentovat a sepisovat veškeré škody, které vám v této souvislosti vznikly. Nezapomeňte ani na ušlý zisk, náklady na zaměstnance či uhrazené nájemné provozovny. Archivované dokumenty by mělo být možné využít v žádosti o náhradu škody, jejíž uplatnitelnost je aktuálně předmětem bouřlivých diskuzí nejen mezi odborníky.


Pro potřeby potenciálních soudních sporů s dodavateli či zákazníky archivujte také veškeré smlouvy, potvrzení ústních ujednání i e-mailovou dokumentaci. Promlčecí doba totiž může v některých případech činit až 15 let.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

45 zobrazení