Vláda České republiky schválila program COVID – Sport

Aktualizováno: 15. čvc 2020

Programem, který by měl pomoci sportovním organizacím znovu nastartovat jejich podnikání, je COVID – Sport. Vláda jej schválila dne 15. 6. 2020. Jeho cílem je udržet sportovní infrastrukturu v takovém funkčním stavu, aby i po ukončení mimořádných opatření bylo možné navázat na její dosavadní využití.


Výše podpory


Podpora sportovním organizacím je poskytována formou dotací v celkové výši 1 000 000 000,- Kč.


Kdo může o podporu zažádat?


Program je rozdělen na tři kategorie. V první jsou sportovní organizace provozující sportovní zařízení, jež musely z důvodů nouzových opatření uzavřít či provoz omezit. Druhá kategorie se týká subjektů organizujících či spolu-organizujících sportovní akci, kterou musely v souvislosti s nouzovými opatřeními zrušit nebo odložit na jiné datum a na jejíž konání byly marně vynaloženy nutné, v budoucnu nevyužitelné, náklady. Do třetí kategorie spadají sportovní organizace, které uhradily nájemné za využívání sportovního zařízení v době, kdy je v důsledku mimořádných opatřeních nebylo možné zcela či zčásti využívat.


Výše dotace


Dotace činí maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů či výdajů.


Způsobilými náklady se rozumí například:

  • energie související s provozem sportovního zařízení,

  • nájem související se sportovním zařízením za období podpory,

  • spotřební materiál včetně hygienických prostředků, související se sportovním zařízením za období podpory

  • povinný poplatek pořadatele akce pro příslušnou mezinárodní příp. národní organizaci přidělující pořadatelství akce

  • pronájem prostor a zařízení určených pro konání akce

  • nájemné za užívání sportovního zařízení za období podpory, a to dle nájemní smlouvy, která nesmí být uzavřena pouze na období podpory, přičemž výše nájemného musí být v místě a čase obvyklá.


Kompletní seznam způsobilých nákladů či výdajů najdete zde: https://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/06/Program_Covid-sport1.pdf


Jak o podporu požádat


O podporu mohou organizace žádat zde: https://www.agenturasport.cz/


Žádosti mohou sportovní organizace zasílat od 15. 6. 2020 nejpozději do 31. 8. 2020. Dle podmínek Národní sportovní agentury je příjemce dotace povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaných formulářích a vrátit nevyčerpané finanční prostředky na učet poskytovatele, a to nejpozději do 15. 2. 2021.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

62 zobrazení