COVID-19 optikou zaměstnavatele – část II.

Aktualizováno: 22. čvc 2020

V reakci na utlumení podnikatelské činnosti a výpadky příjmů v souvislosti s COVID-19 se vedení velké části firem zoufale rozhlíží po způsobech, jak co nejvíce ušetřit. Personální škrty tak nejsou výjimkou. Nepromyšlená snaha o redukci výdajů Vás však může přijít draho. Níže uvádíme několik tipů, na co si při ní dát pozor.


Snížení mzdových nákladů

Při krácení mzdy je třeba pamatovat na to, že pokud je její výše součástí pracovní smlouvy či jiné dohody se zaměstnancem, nelze ji měnit bez jeho souhlasu. K jednostrannému snížení lze tedy přistoupit například za předpokladu, že je mzda stanovena mzdovým výměrem či vnitřním předpisem zaměstnavatele. Všechny vztahy se zaměstnanci je do budoucna vhodné nastavovat tak, abyste jejich podmínky mohli upravovat v reakci na aktuální situace v maximální zákonem dovolené míře.


Vždy je však třeba mít na zřeteli zákonné limity ve formě minimální a zaručené mzdy. Speciální podmínky se pak uplatní například u státních zaměstnanců či zaměstnavatelů, u nichž působí odbory nebo jsou stranou kolektivní smlouvy.


Muž přes palubu – vyhněte se chybám, za které se platí

Je pro Vás aktuální počet zaměstnanců navzdory všudypřítomnému apelu na zachování pracovních míst skutečně neudržitelný? Zvažte, kteří z Vašich lidí jsou pro Vás postradatelní a ukončete s nimi pracovní poměr v souladu se zákonem. Nejste-li v situaci, kdy si můžete zaměstnancům dovolit uhradit zákonem nebo smlouvou stanovené odstupné, a současně u Vás působí zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti či provedení práce, je výhodnější ukončit spolupráci s nimi. Stejně tak se lze zamyslet nad možností ukončení pracovního poměru ve zkušební době.


Není tajemstvím, že řádné rozvázání pracovního poměru bývá mnohdy předmětem několikaletých soudních sporů, je proto třeba je nepodcenit. Dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů mají navíc inspektoráty práce na mušce víc než kdy dřív. Jednou ze sankcí za porušení zákonných pravidel je nemožnost čerpání příspěvků v rámci programu Antivirus. Bližší informace o programu a obdobných opatřeních naleznete v našem Souhrnu opatření na podporu podnikatelům v době pandemie.Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

120 zobrazení