Biosafety Trust Certification jako mezinárodní razítko bezpečnosti

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Jste veřejný dopravce nebo provozujete sportovní klub, fitness centrum, hotel či restaurační nebo obdobné zařízení? Chcete zvýšit svoji důvěryhodnost u Vašich zákazníků, zaměstnanců i obchodních partnerů, ale nevíte, jak jim ukázat, že to s ochranou jejich zdraví myslíte vážně? Biosafety Trust Certification, nově vzniklé schéma vyvinuté mezinárodní certifikační společností RINA, Vám může pomoci osvojit si nejnovější standardy v zajištění bezpečnosti Vašeho podniku. O důležitosti této oblasti není po vypuknutí epidemie nového koronaviru sporu.


O co se jedná?


Certifikace pomáhá podnikům implementovat mezinárodně uznávanou "best practice" prevenci a zmírnění rizika nákazy. Jejím účelem je především omezit šíření onemocnění COVID-19 a infekcí obdobného typu ve veřejných přístupných prostorách. Protože propojuje vědecké poznatky s analýzou lidského chování, je způsobilá zajistit provozovatelům příslušných zařízení bezinfekčnost a zdravotní nezávadnost. Certifikační schéma je založeno na interaktivní metodě řízení PDCA (Plan-Do-Check-Act), stručně řečeno tedy zahrnuje revizi zavedených postupů, implementaci preventivních opatření a následné testování jejich účinnosti. Výsledkem celého procesu je vytvoření systému s přesně definovanými odpovědnostmi managementu a efektivními postupy.


Proč ano?


Řada provozovatelů sportovních klubů, fitness center, muzeí či restauračních zařízení přišla v důsledku šíření onemocnění COVID-19 nejen o zákazníky, ale i obchodní partnery. Důvody mohou být v zásadě dvojího typu, a to ekonomické a bezpečnostní, resp. zdravotní. Navzdory tomu, že omezující opatření již byla na většině území republiky zrušena, riziko ohrožení nákazou je stále všudypřítomné a nikdo není schopen předvídat, zda a případně za jak dlouhou dobu se nám podaří ho vymýtit nejen z lékařských statistik, ale i z vlastní hlavy. Především pro podnikatele v oblasti gastronomie a služeb tak bude v následujících týdnech či měsících klíčové znovu získat důvěru okolí a přilákat je zpět. Opomenout nelze ani fakt, že úroveň bezpečnosti na pracovišti může být pro zaměstnance zásadním faktorem při rozhodování o jejich dalším působení u zaměstnavatele.


Právě proto přišla RINA s Biosafety Trust Certification, které Vám pomůže s dodržováním přísnějších hygienických standardů a v důsledku toho přispěje k:


• ochraně proti šíření Covid-19 a dalších infekcí tohoto typu;

• posílení oblasti risk managementu, zejména automatizaci a zrychlení reakcí na hrozbu nákazy;

• pocitu bezpečí ze strany Vašich zaměstnanců, zákazníků i obchodních partnerů, díky němuž si u nich vybudujete dnes tolik potřebnou důvěru;

• zvýšení spolehlivosti a zachování kontinuity služeb, a tedy ke snížení nákladů jinak spojených s přerušením hospodářské aktivity v případě nákazy;

• snížení ztrát způsobených přerušením hospodářské aktivity v případě nákazy;

• redukci nákladů spojených s pojištěním podnikatelské činnosti.


Je nesporné, že schopnost zajištění bezpečnosti podniku bude nabývat na významu. Stejně tak jako v případě prosazování konceptu společenské odpovědnosti a protikorupční politiky, není vyloučeno, že nároky na úroveň dodržování bezpečnostních standardů se budou jak ze strany zákazníků, tak ze strany obchodních partnerů v následujících letech zvyšovat. Získání certifikace jako důkazu o dostatečnosti přijatých opatření může hrát klíčovou roli například při navázání spolupráce s mezinárodními subjekty nebo ucházení se o významnou zakázku v domácím výběrovém řízení. Ačkoli se jedná o krok zcela dobrovolný, dosud k němu přistoupily například italská letiště Fiumicino a Ciampino.


Jaká je praxe?


V praxi to pak funguje tak, že odborníci ze společnosti RINA si vyžádají veškeré Vaše interní předpisy a další dokumentaci související se zajišťováním bezpečnosti a posoudí její soulad s mezinárodními standardy, z nichž certifikace částečně vychází, a to ISO 31000 (Management rizik) a ISO 22301 (Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání). Na počátku procesu se tedy vypracuje analýza vnitřních rizik, v rámci které se vymezí oblasti a prvky vyžadující odborný zásah. V návaznosti na to bude přistoupeno ke stanovení vhodných postupů a vymezení odpovědnosti. Následně, prostřednictvím kontroly „zevnitř“ realizované formou pozorování chování bude ověřována správnost aplikace zvolených opatření a odhalení případných nedostatků k řešení.


Certifikační schéma je možné zavést také současně s implementací směrnice s ISO 45001 - mezinárodním standardem pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), mající za cíl vytvořit rámec pro prevenci úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů zaměstnanců.


Biosafety Trust Certification umožní podnikům posunout jejich standardy prevence zdravotních rizik o úroveň výš. Nejenže tak nebudou podstupovat riziko zavlečení nákazy, ale ani hrozícího finančního propadu s tím spojeného. Chcete-li tedy zajistit bezpečnost Vámi provozovaného zařízení a mít na to mezinárodní „štempl“, může tím pravým nástrojem být právě toto certifikační schéma, které na českém a slovenském trhu zprostředkovává společnost https://www.lucaprague.eu/


Ve spolupráci s Luca Prague s.r.o.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

49 zobrazení