B2B - Jak je důležité míti obchodní podmínky

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Odpověď na otázku, zda mít nebo nemít obchodní podmínky, je vcelku jednoduchá. Jednoznačně ano. Důvody tohoto tvrzení, byť rozdílné povahy, nalezneme jak v oblasti vztahů B2C, tak B2B.


Občanský zákoník říká, že část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Přeloženo do srozumitelné češtiny, ta dlouhá a pro některé z nás nudná ustanovení nemusí být nutně zahrnuta ve smlouvě, stejně jako informace, které si strany musí ze zákona navzájem sdělit. Opačná praxe by totiž zcela jistě zbytečně zatěžovala jinak hladce fungující obchodní styk. Namísto dlouhé smlouvy je tak možné uzavřít jednoduchou a krátkou dohodu, třeba jen na jednu stránku.


Obchodní podmínky v B2B


V rámci kontraktace B2B Vám obchodní podmínky nejen výrazně usnadní komunikaci s druhou stranou, ale i zajistí pozici v rámci daného smluvního vztahu. Na rozdíl od prodeje spotřebitelům, nejde ani tak o informační povinnost vůči zákazníkovi - podnikateli, ale o získání jistoty a kontroly nad tím, jak a čím se bude Vaše spolupráce řídit. Obchodní podmínky Vám tedy zajistí, že jste to Vy, kdo určuje pravidla hry.


Co když má obchodní podmínky i druhá smluvní strana


Nezřídka dochází k tomu, že každý z obchodních partnerů používá v rámci svého podnikání vlastní obchodní podmínky, jejichž aplikaci se při uzavírání smlouvy snaží prosadit. V situaci, kdy na ustanovení svých podmínek budou odkazovat obě strany, se tato pravidla použijí jen v takovém rozsahu, v jakém si neodporují. Ve zbytku se bude smluvní vztah řídit zákonem. Uvedené platí i v případě, že to ve Vašich obchodních podmínkách předem vyloučíte. Nicméně, dojde-li k takovému vyloučení bezprostředně po výměně projevů vůle, je evidentní, že strany se na obsahu ustanovení smlouvy neshodnou, a ta proto uzavřena není. Výhodou vlastních obchodních podmínek v podnikatelském styku tedy je, že jejich použití Vaši pozici nikdy nezhorší a může ji pouze vylepšit.


Jejich neopomenutelným kladem je i skutečnost, že o obsahu jejich ustanovení se na rozdíl od smlouvy nevyjednává. Odchýlit se od nich je možné pouze výslovným ujednáním ve smlouvě, k čemuž se strany uchylují jen zřídka.


Proč si obchodní podmínky nestáhnout z internetu?


Odpověď je nasnadě. Odhlédneme-li od kvality řady veřejně dostupných právních dokumentů vypracovaných bez odpovídající kvalifikace, je zkrátka rozdíl prodávat trička, boty, software, webové rozhraní nebo služby fitness centra. Odlišnou úpravu je třeba zvolit také při nabízení zboží přes internet, v kamenné prodejně nebo přes oba prodejní kanály současně. Vždy je totiž nutné splnit rozdílné zákonné požadavky spojené s povahou konkrétního zboží či služeb a se způsobem jejich nabízení zákazníkům.


Obchodní podmínky je tedy v každém případě vhodné nechat „ušít na míru“. Pokud jejich přípravu nepodceníte, mohou být dokumentem, který Vám výrazně usnadní právní jednání. Je proto doporučeníhodné obrátit se na odborníky s žádostí o pomoc s vytvořením kvalitních obchodních podmínek hned na startu Vašeho podnikání, než jejich pomoc hledat teprve ve chvíli, kdy Vám na dveře klepe nespokojený obchodní partner s předžalobní výzvou sepsanou advokátem.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

71 zobrazení