Informace o zpracování osobních údajů a o cookies

Společnost Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem: Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29415349, e-mail: info@krutakpartners.cz, tel.: 222 261 460, (dále jen „my“), bychom Vás rádi informovali o tom, jak v rámci naší stránky www.czechrestart.cz (dále jen „CzechRestart“) nakládáme, jakožto správce osobních údajů, s Vašimi osobními údaji. Než přikročíme k informacím, které máte vědět, shrňme si několik pojmů.

  • Osobními údaj jsou veškeré informace vztahující se k Vám, jsou-li způsobilé k tomu, abychom Vás podle nich jednoznačně identifikovali. Takovými údaji jsou zpravidla jméno v kombinaci s příjmením, email, Váš účet na Facebooku nebo účet u společnosti Google apod.​

  • Pokud odkazujeme na Nařízení, máme na mysli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

  • Cookies jsou krátké textové soubory, které odesílá webová stránka do Vašeho prohlížeče. To například umožňuje zaznamenat informace o Vaší návštěvě​ a při příští návštěvě Vám ji usnadnit, například použitím preferovaného jména při psaní komentáře.

1.     Zpracování Cookies

Na webu CzechRestart dochází k odesílání a čtení cookies. Cookies zpracovává CzechRestart a náš provozovatel webhostingu, společnost Wix.com Ltd., se sídlem 40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, 6350671 Israel (dále jen „wix.com“).

Pokud chcete ukládání cookies zamezit, můžete tak učinit ve Vašem prohlížeči. Informace, které pro Vás budou zdarma dostupné na stránce CzechRestart vypnutí cookies nijak neovlivní.

2.     Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Na webu CzechRestart můžete diskutovat s ostatními, popř. nám klást jakékoliv otázky. Za tímto účelem budete požádání o vyplnění Vašeho jména, případně e-mailu. Osobní údaje tedy získáváme přímo od Vás.

 

Vyplnění pole se jménem je v takovém případě povinné. Bez toho se nemůžete diskuze účastnit.

 

Do pole se jménem nemusíte vyplňovat své pravé jméno ani příjmení. Do pole můžete vyplnit například svoji přezdívku pod kterou si přejete zveřejnit Váš komentář.

 

Vyplnění pole e-mail je nepovinné. Pokud ho ale vyplníte, slibujeme Vám, že Vám nebudeme na tento e-mail odesílat žádné marketingové nabídky, ani novinky týkající se webu CzechRestart, jako například upozornění na nový článek. Také Vám zaručujeme, že Vaši e-mailovou adresu nikde nezveřejníme a nikomu třetímu nesdělíme. Pokud byste ale rádi dostávali na e-mail newsletter z webu CzechRestart, přihlaste se prosím k odběru na hlavní stránce webu CzechRestart.

Pro psaní komentáře je možné použít i Vaše údaje z Facebooku nebo Googlu. S těmito údaji budeme zacházet stejně jako s Vaším e-mailem a nezneužijeme je k marketingovým účelům. V takovém případě však systém použije Vaše jméno a příjmení, které máte na svém facebookovém účtu, nebo které máte v e-mailové adrese před zavináčem.

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je tedy zprostředkování diskuse mezi Vámi a třetími osobami. V případě, že se přihlásíte k odběru newsletterů, jsou účelem zpracování rovněž naše marketingové účely. V obou případech je právním základem smlouva, kterou uzavíráte konkludentně tím, že začnete využívat naši platformu CzechRestart nebo tím, že přijmete naši nabídku k zasílání e-mailů.

3.              Příjemci osobních údajů a předání do třetích států

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou.

 

​Pokud na webu CzechRestart vyplníte údaje, které jsou způsobilé být osobními údaji, budeme s nimi zacházet tak, jak nám ukládá Nařízení.

 

Osobní údaje, které nám poskytnete nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného je pouze případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon a dále zpracování ze strany společnosti wix.com, která nám umožňuje provoz CzechRestart.

 

V případě diskuzního fóra budou Vaše osobní údaje veřejně přístupné všem osobám, které se na stránku CzechRestart také přihlásí, tedy neurčitému okruhu osob.

 

Vaše osobní údaje nepředáme do jakýchkoliv třetích zemí, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Jak bylo ale uvedeno výše, v případě diskusního fóra mohou být Vaše příslušné osobní údaje viditelné odkudkoliv.

4.              ​Doba způsob uložení

​Osobní údaje se ukládají na webu CzechRestart, kam jste je zadali, a dále v uživatelském rozhraní wix.com.

Osobní údaje budou uloženy na webu CzechRestart pouze po dobu, kdy bude web CzechRestart v provozu, tedy pouze po dobu, kdy bude veřejně přístupný a budete na něj moct přistupovat z Vašeho prohlížeče.

Až nebude web CzechRestart aktivní, vymažeme web z uživatelského rozhraní wix.com, přes které stránku spravujeme a k Vaše osobní údaje tak budou vymazány spolu s webem.

5.              Informace o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Můžete nás kdykoliv požádat o omezení zpracování osobních údajů nebo o jejich úplné vymazání z webu CzechRestart, tedy využít takzvaného práva být zapomenut. Máte právo od nás obdržet své uchovávané osobní údaje a máte právo žádat, abychom je předali jinému správci osobních údajů.

 

Žádost, kterou nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů zašlete nemusí mít žádnou předepsanou formu, musíme pouze pochopit, co si od nás žádáte. Jakmile od Vás jakoukoli žádost obdržíme, neprodleně Vás kontaktujeme s jejím řešením.

 

V případě, že si nepřejete dostávat náš newsletter, můžete se do odběru jednoduše odhlásit, a to v každém obdrženém newsletteru nebo prostřednictvím práva být zapomenut.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.