16. dub 2020
Upraveno: 16. dub 2020

Úlevy v oblasti daní, úvěrů a hypoték

Jde Vám ze všech kusých informací ohledně aktuálně nabízených forem pomoci hlava kolem? Dali jsme je dohromady a připravili pro Vás tak jejich stručný přehled.


Úlevy v oblasti daní, úvěrů a hypoték:


1. Liberační balíček daňových opatření

V rámci tzv. liberačního balíčku lze přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob podat bez postihu až do 1. července 2020. Všem dále odpadá povinnost hradit zálohu na daň z příjmů splatnou v měsíci červnu.


Plošně budou prominuty pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklé mezi 1. březnem a 31. červencem 2020 a správní poplatky za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, prominutí úroku z prodlení a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, s datem podání do 31. července.


Prominutí se vztahuje i na pozdní podání daňového přiznání a úhradu u daně z nabytí nemovitých věcí, bude-li přiznání podáno nejpozději do konce července 2020 a daň nebo záloha na ni budou uhrazeny nejpozději do konce letošního srpna.


Národní ekonomická rada vlády v pátek 17. dubna 2020 projedná možnost zpětně uplatnit daňovou ztrátu vykázanou v roce 2020 v základech daně roku 2019 a 2018, a to formou dodatečného daňového přiznání. Díky tomu podnikatelé získají vratku, která zlepší jejich cash-flow. Nárok na pomoc vznikne po vyměření ztráty za rok 2020, tudíž až po podání příslušného daňového přiznání, de facto tedy v roce 2021.


Pro více informací můžete využít informační linku Finanční správy dostupnou na telefonním čísle 225 092 392.2. Odklad splácení úvěrů a hypoték

Poslanecká sněmovna schválila dobrovolný odklad splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Nejen podnikatelé tak budou moci požádat o odklad splátek úvěrů o 3 nebo 6 měsíců. Povinnost platit úrok však trvá i po dobu odkladu. U spotřebitelů je sazba úroku určená zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší. Podnikatel je povinen hradit úrok ve sjednané výši.


Upozorňujeme, že odklad se netýká splácení např. kreditních karet či kontokorentu. Nebude poskytnut ani v případě, že se dlužník ocitl v prodlení s plněním delším než 30 dnů.


K účinnosti zákona je třeba jeho schválení Senátem, který by o něm měl rozhodovat dne 16. 4. 2020, a následný podpis prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro vás stará Renata Romanová.


Můžete jí napsat na renata.romanova@krutakpartners.cz