16. dub 2020
Upraveno: 16. dub 2020

Programy Antivirus a COVID

Jde Vám ze všech kusých informací ohledně aktuálně nabízených forem pomoci hlava kolem? Dali jsme je dohromady a připravili pro Vás tak jejich stručný přehled.


1. Kurzarbeit

V rámci programu pod názvem Antivirus by měl být zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy covid-19, poskytován příspěvek částečně kompenzující vynaložené mzdové náklady. Konkrétně se jedná o náhrady mezd náležejících zaměstnancům po dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či krizovými opatřeními.

K poskytnutí příspěvku je však nutné splnit několik podmínek. Předně je zaměstnavatel povinen dodržovat ustanovení zákoníku práce. Na příspěvek mu nárok nevznikne ani tehdy, bude-li mít dluh vůči veřejným rozpočtům nebo pokud půjde o zaměstnance ve výpovědní lhůtě.

Program realizuje Úřad práce, žádosti je možné podávat již od 6. dubna 2020. Podrobný manuál a formulář žádosti naleznete zde: https://antivirus.mpsv.cz/


2. COVID-I

Jedná se bezúročný úvěr s ročním odkladem splátek pro malé a střední podniky, u nichž došlo k opoždění plnění z obchodních kontraktů, jeho pozastavení nebo zrušení z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. Výše úvěru se pohybuje mezi 500 000 Kč až 15 000 000 Kč. Žádat o něj bylo možné od 16. března 2020. Hned 20. března 2020 byl však příjem žádostí pozastaven.


3. COVID-II

Českomoravská záruční a rozvojová banka bude v rámci tohoto programu ručit OSVČ i malým a středním podnikům u komerčních bank a také jim přispěje až 1 milion korun na úhradu úroků. Záruka bude poskytnuta až do výše 80 % jistiny úvěru, s dobou ručení až 3 roky. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových malých a středních podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Program není určen na realizaci projektů v Praze. O formě pomoci podnikům na území hlavního města se však stále jedná.

První kolo žádostí COVID-II bylo limitováno časově, od 2. dubna 2020 do 3. dubna 2020. Další bude vyhlášeno na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu www.cmzrb.cz.


4. COVID-III

Na přípravě programu, který je obdobou COVID-II určenou pro realizaci na území hlavního města Prahy, se teprve pracuje. Jeho spuštění se očekává během následujících dvou týdnů.

Výše úvěru by se měla pohybovat mezi 10 000 až 15 miliony Kč na jeden projekt. Poskytnutá záruka by pak měla dosáhnout až 80 % hodnoty komerčního úvěru. Bezúročný úvěr bude možné získat např. na pořízení drobného hmotného či nehmotného majetku či na pořízení a financování zásob a materiálu. Přesné podmínky zatím stanoveny nejsou. O jejich zveřejnění Vás budeme informovat.
Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro vás stará Renata Romanová.


Můžete jí napsat na renata.romanova@krutakpartners.cz

0 komentář